Toetreding van 3 nieuwe clubs!

Met de toetreding van Taekwondo JEONSA ROOSBEEK tot de Taekwondo Bond Vlaanderen is de TBV meteen buiten de oevers van de provincie Limburg getreden, dus ook daadwerkelijk een FEDERALE TKD BOND geworden!! HIP, HIP, HURRAY!!!! Let’s continue the GOOD work!!